MEDLEMSSKAB 


Meld dig ind som medlem af vores hus her 


Medlemsskabet koster 175 kr. årligt for en husstand. 

PRÆMIEWHISTOpstart af kortspil er onsdag d. 27. september kl 18.30

Derefter spiller vi onsdage i ulige uger frem til jul. 


Meld dig ind som medlem af vores hus her 

Medlemsskabet koster 175 kr. årligt for en husstand. 

FORSAMLINGSHUSET HAR MODTAGET
LAG MIDLER TIL OMFUGNING AF FORSAMLINGSHUSET
Vi er blevet tilgodeset hos LAG Fanø-Varde, til at modtage støtte til at få vores hus omfuget. Det har trængt længe, og nu er arbejdet endelig blevet lavet.

Link til Kommisionen finder du her


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne